Меню сайту
Ми в YouTube
Абітурієнту - 2021
Лаборант ХБА
Відеопрезентація
Ми у Фейсбуці
Корисні посилання
Міністерство освіти і науки України
Приват БАНК-24
Календар
«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Наші координати
07700, Київська область, м.Яготин, вул.Київська,6. тел.0961506213;0661684696 E-mail:yagotincpto@ukr.net
Погода в Яготині

Команда психолого-педагогічного супроводу

 

Склад учасників Команди супроводу.

   Команда супроводу дітей з ООП створюється наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП та підпорядковується керівнику закладу освіти.
   Команда супроводу дітей з ООП співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром, що здійснює методичне забезпечення її діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці.

   Склад учасників Команди супроводу залежить від індивідуальних потреб дитини з певним видом порушення розвитку (психічного, фізичного, інтелектуального, сенсорного порушення).
   До складу Команди супроводу дітей з ООП входять:
    постійні учасники: заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з навчально-виробничої роботи, вихователь, методист, майстер виробничого навчання, класний керівник, вихователь, вчителі, асистент вчителя/асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог та батьки дитини з ООП, тощо;
    залучені фахівці (в тому числі фахівці інклюзивно-ресурсного центру (далі ІРЦ)): вчитель-дефектолог (в залежності від виду порушення розвитку дитини з ООП), медичний працівник закладу освіти, сімейний лікар, асистент дитини, спеціалісти служби соціального захисту населення, спеціалісти служб у справах дітей тощо.
   Склад Команди супроводу дітей з ООП затверджується наказом керівника закладу освіти.

   Команда супроводу вирішує наступні завдання:
розробка індивідуальної програми розвитку (далі- ІПР) для кожної дитини з ООП, моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру та надання цих послуг;
надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
моніторинг створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
консультативна робота з батьками або законними представниками (далі - батьки) дітей з ООП щодо особливостей їх навчання та виховання;
проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП;
захист прав осіб з особливими освітніми потребами у випадку виявлення психотравмуючих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини.


   Визначальними принципами діяльності Команди супроводу є:
- повага до особистості та опора на позитивні якості дитини з особливими освітніми потребами;
- всебічне вивчення особистості дитини, організація ефективної допомоги і психолого-педагогічої підтримки, відстеження динаміки її розвитку з метою успішного навчання і подальшої соціальної адаптації;
- командний підхід - усі члени команди супроводу беруть участь у оцінці можливостей і потреб дитини та приймають колективне рішення про цілі, завдання, зміст навчання, застосування адаптацій, модифікацій навчального матеріалу та додаткових засобів підтримки;
- активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до участі в супроводі дитини в освітньому процесі та розробці ІПР;
- конфіденційність та дотримання етичних принципів учасниками Команди супроводу.

 

Функції учасників Команди супроводу

Учасники

Функції

Адміністрація закладу освіти

(Директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з навчально-виробничої роботи, вихователь, методист)

 • організація роботи Команди супроводу;
 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи по координації розробки ІПР;
 • контроль виконання висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців ІРЦ для надання психолого-педагогічних послуг дітям з ООП;
 • забезпечення розгляду ІПР педагогічною радою, а також затвердження наказом керівника;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • залучення батьків (законних представників) до розробки ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР;
 • контроль за виконанням завдань Команди супроводу.

Практичний психолог

 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • проведення консультацій з батьками дитини з ООП;
 • сприяння формуванню психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з ООП;
 • підготовка звіту про результати надання психологічних послуг дитині із зазначення динаміки її розвитку.

Соціальний педагог

 • соціально-педагогічний патронаж здобувачів освіти і їх батьків (законних представників).
 • виявлення соціальних питань, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дітей з ООП;
 • планування і реалізація завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі, надання допомоги дітям і сім’ям, що знаходяться у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги;
 • проведення індивідуальної роботи з дітьми з ООП, залучення їх до роботи в гуртках, секціях та інших об'єднаннях;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі;
 • захист прав дітей з ООП, за відповідним дорученням представлення їхніх інтересів у правоохоронних і судових органах та інших організаціях;

Майстер виробничого навчання, класний керівник, вихователь

 • забезпечення освітнього (виховного) процесу дитини з ООП;
 • виконання ролі координатора в процесі розробки ІПР та у визначенні кінцевих цілей навчання;
 • інформування учасників Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини, її сильні сторони та потреби, про результати виконання дитиною навчальної програми;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо технологій, що показали ефективність в освітньому процесі;
 • контроль за наданням психолого-педагогічних послуг дитині з ООП згідно з ІПР;
 • підготовка індивідуального навчального плану та/(або)індивідуальної навчальної програми;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР, на початку кожного семестру;
 • створення належної моральної атмосфери взаємин у групі (вчитель/вихователь-дитина, дитина-дитина і т.д.);
 • консультування батьків (законних представників) про стан засвоєння освітньої програми дитиною з ООП.

Вчителі предметів

 • забезпечення освітнього (виховного) процесу дитини з ООП;
 • інформування учасників Команди супроводу про результати досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР за відповідним предметом навчання;
 • розробка індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми, адаптація навчального матеріалу відповідно до потенційних можливостей дитини з ООП;
 • створення належної моральної атмосфери взаємин у групі (вчитель/вихователь-дитина, дитина-дитина і т.д.);
 • консультування батьків (законних представників) про стан засвоєння освітньої програми дитиною з ООП.

Асистент вчителя/вихователя

 

 • допомога в організації освітнього (виховного) процесу дитини з ООП,
 • участь у розробці ІПР;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та/(або) індивідуальної навчальної програми;
 • адаптація навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами;
 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання ППК за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • консультативна допомога батькам (законним представникам), педагогічним працівникам;

Медична сестра

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю збір додаткової інформації від батьків, осіб, які їх замінюють, закладу охорони здоров’я стосовно стану здоров’я дитини.

Вчителі–дефектологи (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог), вчитель лікувальної фізкультури, фахівці ІРЦ

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно з ІПР;
 • оцінка розвитку дитини згідно кваліфікації з метою вивчення її потенційних можливостей  та потреб;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР;
 • підготовка звіту про результати надання корекційно-розвиткових послуг дитині з зазначенням динаміки її розвитку, згідно з ІПР.