Меню сайту
Ми в YouTube
Абітурієнту - 2021
Лаборант ХБА
Відеопрезентація
Ми у Фейсбуці
Корисні посилання
Міністерство освіти і науки України
Приват БАНК-24
Календар
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наші координати
07700, Київська область, м.Яготин, вул.Київська,6. тел.0961506213;0661684696 E-mail:yagotincpto@ukr.net
Погода в Яготині

положення центру професійної кар'єри

 

         

Додаток 1

до наказу про створення Центру

кар’єри в ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО»

від «____» _____ 2021 р. № _____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр кар’єри ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО»

 

І. Загальні положення

1. Це Типове положення визначає порядок утворення, завдання, основні

функції, права та засади функціонування центру кар’єри ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» (далі – центр).

2. Центр є структурним підрозділом ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

3. Діяльність центру спрямована на сприяння працевлаштуванню

випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО», забезпечення реалізації

права випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» на працю, перше

робоче місце, сприяння у підвищенні їх професійної кваліфікації, здобуття

додаткових кваліфікацій, популяризацію професійної освіти, а також

координацію роботи ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» з цих питань.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету

Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та статутом

ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО»

5. Положення про центр та зміни до нього затверджуються директором

ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

 

ІІ. Порядок утворення центру

1. Центр створюється у ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» на

підставі відповідного наказу директора ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

2. Структура центру затверджується директором ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

3. Діяльність центру забезпечують керівник центру, консультанти центру,

які організовують роботу з профорієнтації учнівської молоді, кар’єрного

консультування, працевлаштування випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

4. До роботи у центрі за згодою можуть бути залучені працівники ДПТНЗ

«Яготинський ЦПТО», представники учнівського самоврядування ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО», соціальних партнерів, роботодавців,

інші зацікавлені особи.

 

ІІІ. Завдання центру

1. Консультування та сприяння плануванню розвитку кар’єри здобувачів

та випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

2. Сприяння працевлаштуванню випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

3. Популяризація робітничих професій та постійного професійного

розвитку серед дітей, учнівської молоді та дорослих.

 

IV. Основні функції центру

 

1. Організація та проведення консультування здобувачів освіти та

випускників ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» з побудови та розвитку

професійної кар’єри.

2. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі

співставлення особистісних характеристик здобувача освіти із  вимогами

професійних стандартів.

3. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед здобувачів

освіти ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» з питань правового

регулювання відносин у сфері зайнятості та трудового законодавства.

4. Розвиток підприємницької ініціативи здобувачів освіти ДПТНЗ

«Яготинський ЦПТО», формування активної соціальної

та громадянської позиції.

5. Допомога в здобутті додаткових професійних знань, вмінь і навичок,

підвищенні кваліфікації, у тому числі в рамках програм навчання протягом

життя, участі в майстер-класах, бізнес тренінгах, професійних конкурсах,

сертифікованих програмах, проєктах щодо соціальної підтримки здобувачів

освіти тощо.

6. Здійснення спільно з державними установами, що виконують завдання

і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту

від безробіття, моніторингу працевлаштування здобувачів ДПТНЗ

«Яготинський ЦПТО».

7. Оприлюднення інформації про діяльність центру у формі оголошень,

інформаційних повідомлень, зокрема щодо проведення заходів, на офіційному

вебсайті ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

8. Інформування учнівської молоді та дорослих про основні тенденції

розвитку регіонального і локального ринку праці, вимоги роботодавців

до пошукувачів роботи, зокрема з використанням доступних інформаційних

ресурсів.

9. Взаємодія з центральними та місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, державними установами, що виконують

завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та

соціального захисту від безробіття, підприємствами, установами, організаціями

з питань професійної (професійно-технічної) освіти та навчання, у тому числі

проходження професійно-практичної підготовки, та працевлаштування

здобувачів освіти ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

10. Інформування здобувачів освіти ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО»

і випускників закладу про актуальні пропозиції на ринку праці, у тому

числі з використанням інформаційних ресурсів, зокрема, офіційного вебсайту

ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО».

11. Співпраця з підприємствами, установами та організаціями для 

отримання об’єктивної оцінки якості підготовки здобувачів ДПТНЗ

«Яготинський ЦПТО» з огляду на потреби ринку праці.

12. Вивчення динаміки попиту на відповідні професії на ринку праці,

внесення пропозицій дирекції ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» щодо

формування державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих

кадрів.

13. Організація профорієнтаційної роботи серед дітей, учнівської молоді,

дорослих.

14. Проведення заходів із популяризації робітничих професій

та формування мотивації молоді до здобуття професійних кваліфікацій;

ініціювання, організація та проведення тематичних зустрічей, поширення

історій професійного успіху.

15. Центр може виконувати інші функції, відповідно до покладених на

нього завдань.

 

V. Права центру

 

1. Ініціювати засідання педагогічної ради ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» з розгляду питань, що належать до компетенції центру.

2. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для

реалізації основних завдань та функцій центру.

3. Залучати за згодою до роботи центру спеціалістів державних установ,

що  виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової

міграції та соціального захисту від безробіття, представників закладів освіти,

психологів, соціальних педагогів, роботодавців та представників об’єднань

роботодавців, юристів та інших фахівців за напрямами роботи центру,

волонтерські організації.

 

VI. Фінансування діяльності центру

Забезпечення діяльності центру здійснюється ДПТНЗ «Яготинський ЦПТО» в межах коштів, виділених на його діяльність, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.