Меню сайту
Ми в YouTube
Абітурієнту - 2021
Лаборант ХБА
Відеопрезентація
Ми у Фейсбуці
Корисні посилання
Приват БАНК-24
Календар
«  Грудень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Наші координати
07700, Київська область, м.Яготин, вул.Київська, 6. тел. (04575)4-11-64;
E-mail: yagotincpto@ukr.net
Погода в Яготині

Права та обов'язки здобувачів

 

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ ДПТНЗ «ЯГОТИНСЬКИЙ ЦПТО»

2. Навчально – виробничий процес

2.6 Прийом громадян до ЦПТО здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, у порядку встановленому ЦПТО на підставі типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 28.05.98 року №191 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.06.98 року за №381/2821.

2.12 У процесі професійно – практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі ЦПТО надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

2.13 Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту у ЦПТО або в іншому навчальному закладі.

   Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту, або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію.

2.14 Здобуття професійно – технічної освіти у ЦПТО здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно – заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання з відривом  і без відриву від виробництва та, при необхідності за індивідуальними навчальними планами.

2.15 Навчальний рік у ЦПТО розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

   Для деяких категорій учнів, слухачів а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

   Для учнів, які навчаються понад 10 місяців встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 у зимові та 9 у літні періоди.

2.16 Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених рішенням Кабінету міністрів України.

2.17 Навчальний час учнів, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної освіти.

   Обліковими одиницями навчального часу є:
- академічна година тривалістю 45 хвилин;

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

- навчальний тиждень тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

   Навчальний (робочий час учнів) в період проходження виробничої та перед випускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

2.19 Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів ЦПТО здійснюється за діючими критеріями 12 – бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) в загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

2.20 Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

   З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

   Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

2.21 Навчання у ЦПТО завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно – технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 року №201/469 та зареєстрованого у Мінюсті  України 01.03.1999 року за №124/3417 та відповідно до Положення про ступеневу професійно – технічну освіту.

   До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижчі 4 балів з професійно – практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

2.22 Випускникам, які завершили навчання на другому чи третьому ступенях професійно – технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії  відповідного розряду (категорії) та , за умови закінчення відповідного курсу навчання на ІІІ ступені професійно – технічної освіти в акредитованому з окремих напрямів (спеціальностей) ЦПТО, - кваліфікація «молодший спеціаліст» і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом міністрів України.

   Диплом кваліфікованого робітника видається випускникам ЦПТО. Які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень (ІУ) рівня (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно – практично підготовки , а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІУ) рівень (10,11,12 балів) та зразкову поведінку.

2.23 Учням, слухачам, які не закінчили повного курсу навчання у ЦПТО, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, слухачам, які пройшли професійно – технічне навчання, видається  свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом міністрів України.

   Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

2.24 Випускникам, які здобули освіту з професії, які пов’язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою праці, разом з документом про професійно – технічну освіту видається посвідчення на право виконання цих робіт.

2.25 Випускникам ЦПТО, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ встановленого зразка про повну загальну середню освіту.

   За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник ЦПТО, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений в установленому порядку золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

2.26 Науково – методичне забезпечення навчального процесу у ЦПТО здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково – методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

2.27 Мова навчання у ЦПТО – українська.

3. Статус учнів, слухачів ЦПТО

3.1 Учні ЦПТО це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на ІІ ступені професійно – технічної освіти зараховані до цього навчального закладу на навчання ступеневої підготовки професійно – технічної освіти.

3.2 Слухачі ЦПТО – це особи, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

3.3 Учні ЦПТО мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно – технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору.

3.4 Права і обов’язки учнів, слухачів ЦПТО визначаються законодавством та цім статутом.

3.5 Учні, слухачі ЦПТО крім прав, передбачених Законом України «Про професійно – технічну освіту», мають право на:

а) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

б) продовження освіти за професію, спеціальністю на основі одержаного кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної навчальним закладом угоди;

в) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

г) участь у науково – дослідній, дослідно – конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

д) особисто або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні  і вирішенні питань удосконалення навчально – виховного процесу, науково – дослідної роботи, одержання стипендії, організації дозвілля, побуту тощо;

е) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

ж) відстрочку від призову на строкову військову службу до закінчення повного курсу навчання відповідно до законодавства, У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21 –річного віку відстрочка втрачає силу;

з) захист від будь – яких форм експлуатації фізичного та психічного насильства, від педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

3.6 Учні, слухачі ЦПТО крім обов’язків, передбачених Законом України «Про професійно – технічну освіту», зобов’язані:

а) дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі  і за індивідуальним графіком;

д) дотримуватися вимог статуту ЦПТО, правил внутрішнього розпорядку ЦПТО;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно – правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватися правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитися  до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально – виробничому і навчально – виховному процесі.

3.7 Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ЦПТО підприємству, установі, організації тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

3.8 За невиконання обов’язків та систематичне порушення статуту ЦПТО, правил внутрішнього розпорядку ЦПТО, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу, заходи впливу на учня, слухача застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання, або інших педагогічних працівників,  оформлюються наказом керівника ЦПТО.

3.9 Учень, слухач може бути відрахований з ЦПТО крім умов, передбачених Законом України «Про професійно – технічну освіту», за:

а) станом здоров’я;

б) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;

За незадовільну успішність, поведінку, учні, слухачі відраховуються за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом керівника.

Учень, слухач при відрахуванні з ЦПТО може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.10 За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення  застосовуються  наступні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів:

а) оголошення усної подяки на загально училищній лінійці;

б) оголошення подяки в наказі директора ЦПТО з письмовим повідомленням батьків (опікунів);

в) нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою.

Для матеріального заохочення учнів. Слухачів у ЦПТО створюються  в установленому порядку фонди матеріального заохочення, що формуються за рахунок коштів бюджету, доходів виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

3.11 Питання соціального захисту учнів, слухачів ЦПТО регулюються законодавством.

3.12 Учням ЦПТО видається учнівський квиток встановленого зразка.

 

Директор

Яготинського ЦПТО                                               Я.О. Ситніков